Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:2 (2016)

 • Andrew Boakye, "Inhabiting the “Resurrectiform” God: Death and Life as Theological Headline in Paul," 53-62 (abstract)
 • David H. Wenkel, "Kingship and Thrones for All Christians: Paul’s Inaugurated Eschatology in 1 Corinthians 4–6," 63-71 (abstract)
 • Benjamin Sargent, "The Ghosts of the Past: Hermeneutical Reflections on Historical Criticism within a Shared Conversation on Human Sexuality," 72-78 (abstract)

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Relegere / In the current issue of Relegere

Relegere 6:1 (2016)

Στα δύο τελευταία τεύχη του JFSR / In the two recent issues of JHSR

Journal of Feminist Studies In Religion 32:1 (2016)

 • L. Juliana Claassens, "The Woman of Substance and Human Flourishing: Proverbs 31:10-31 and Martha Nussbaum’s Capabilities Approach," 5-19 (abstract)
 • M. I. Rey, "Reexamination of the Foreign Female Captive: Deuteronomy 21:10-14 as a Case of Genocidal Rape," 37-53 (abstract)


Journal of Feminist Studies In Religion 32:2 (2016)

 • Brooke Nelson, "A Mother’s Martyrdom: Elite Christian Motherhood and the Martyrdom of Domnina," 11-26 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 15:1 (2016)

 • Eric A. Seibert, "Recent Research on Divine Violence in the Old Testament (with Special Attention to Christian Theological Perspectives)," 8-40 (abstract)
 • Arthur Keefer, "Phonological Patterns in the Hebrew Bible: A Century of Studies in Sound," 41-64 (abstract)
 • Chris Kugler, "Wright, Campbell, and the Four Beasts from the Sea," 65-73 (abstract)
 • Gregory R. Lanier, "Mapping the Vineyard: Main Lines of Investigation Regarding the Parable of the Tenants in the Synoptics and Thomas," 74-122 (abstract)
 • Ole Jakob Filtvedt, "‘God’s Israel’ in Galatians 6.16: An Overview and Assessment of the Key Arguments," 123-140 (abstract)

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThZ / A new article of biblical interest in the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 72:3 (2016)

Niklaus Peter, "Alles zu seiner Zeit. Katja Tolstajas Edition aller Thurneysen-Briefe aus der Zeit der
Neubearbeitung von Karl Barths «Römerbrief»," 328-333 (abstract)

Σημειώσεις των αναγνωστών στα ελληνικά βυζαντινά χειρόγραφα / Notes of readers on Greek Byzantine manuscripts

Οι σημειώσεις των αναγνωστών περισσότερο ή λιγότερο γνωστών χειρογράφων αποτελούν το θέμα της χτεσινής ανάρτησης στο γνωστό ιστολόγιο της Βρετανικής βιβλιοθήκης Medieval Manuscript Blog

Βίβλος κι έκτρωση / Bible and abortion

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Bert Jan Lietaert Peerbolte δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο του που εξετάζει κριτικά τις πιθανές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης για την έκτρωση:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:2 (2016)

Jeremy Punt, "Mr Paul: Masculinity and Paul’s self-presentation (1 Cor 11–13)"

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Open Theology / The current issue of Open Theology

Mερικές προσθήκες στο τρέχον τεύχος του Open Theology 2:1 (2016)To τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 26:3 (2016)

 • John Dekker, "Characterization in the Hebrew Bible: Nabal as a Test Case," 311-324
 • Simon Chi-Chung Cheung, "'Forget Your People and Your Father’s House': The Core Theological Message of Psalm 45 and Its Canonical Position in the Hebrew Psalter," 325-340
 • Gregory D. Cook, "Nahum and the Question of Rape," 341-350
 • Michael Licona, "Is the Sky Falling in the World of Historical Jesus Research?," 351-368
 • Max Botner, "Prophetic Script and Dramatic Enactment in Mark’s Prologue," 369-380