Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Αντισημιτισμός και βία στο κατά Ιωάννην / Antisemitism and violence in the Gospel of John

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο γνωστός ειδικός στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο Paul N. Anderson (George Fox University) συζητά τη  γνωστή θέση ότι το κατά Ιωάννην έχει στοιχεία αντισημιτισμού κι ότι ο τρόπος που παρουσιάζει τον Ιησού ευνοεί πρακτικές θρησκευτικής βίας. Ένα εξαιρετικό κείμενο 77 σελίδων με πλήρη βιβλιογραφική παρουσίαση και λεπτομερής ερμηνευτική ανάλυση:

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 3:2 (2017)

 • Georgia Petridou, "Introduction: Lived Ancient Religion and the Body," 137-142 
 • Patricia Baker, "Viewing Health: Asclepia in their Natural Settings,"  (abstract)
 • Jane Draycott, When Lived Ancient Religion and Lived Ancient Medicine Meet: The Household Gods, the Household Shrine and Regimen," 164-180 (abstract)
 • Jessica Hughes, "'Souvenirs of the Self': Personal Belongings as Votive Offerings in Ancient Religion," 181-201 (abstract)
 • Matteo Martelli, "Alchemy, Medicine and Religion: Zosimus of Panopolis and the Egyptian Priests,"  202-220 (abstract)
 • Antoine Pietrobelli, "Galen's Religious Itineraries," 221-241 (abstract)
 • Georgia Petridou, "What is Divine about Medicine? Mysteric Imagery and Bodily Knowledge in Aelius Aristides and Lucian," 242-264 (abstract)
 • Annette Weissenrieder, "Disease and Healing in a Changing World: 'Medical' Vocabulary and the Woman with the 'Issue of Blood' in the Vetus Latina Mark 5:25–34 and Luke 8:40–48," 265-285 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:3 (2017)

 • Samuel Vollenweider, "Die historisch-kritische Methode – Erfolgsmodell mit Schattenseiten: Überlegungen im Anschluss an Gerhard Ebeling," 243-259 (abstract)
 • Knut Backhaus, "Aufgegeben? Historische Kritik als Kapitulation und Kapital von Theologie," 260-288 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 68:2 (2017)

 • Hindy Najman, "Ethical Reading: The Transformation of the Text and the Self," 507-529 (abstract
 • Zoltán Schwáb, "Faith and Existential Security: Making Deuteronomy 8 Respond to a Current Sociological Theory," 530-550 (abstract)
 • Tikhon Alexander Pino, "An Essence–Energy Distinction in Philo as the Basis for the Language of Deification," 551-571 (abstract)
 • Dan Batovici, "Two Lost Lines of the Coptic Hermas in BnF Copte 130 (2) F. 127," 572-575 (abstract)
 • Brent Nongbri /  Stuart George Hall, "Melito’s Peri Pascha 1–5 as Recovered from a ‘Lost’ Leaf of Papyrus Bodmer XIII," 576-592 (abstract)
 • Ophir Münz-Manor, "The Parable of The Lame and The Blind In Epiphanius and its Relation to Jewish Sources: New Texts," 593-606 (abstract)
 • Lincoln H Blumell, "P.Mich. inv. 4461KR: The Earliest Fragment of the Didascalia CCCXVIII Patrum Nicaenorum," 607-620 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ABR / The current issue of ABR

Australian Biblical Review 65 (2017)

 • Christopher J. Monaghan, "Why Have We Reduced the Oral Tradition to Silence? The Oral Tradition’s Role in the Formation of the Minor Agreements," 1-16
 • Rachelle Gilmour, "A Tale of the Unexpected: The Ending of 2 Kings 3 Re-examined," 17-29
 • James R. Harrison, "Beneficence to the Poor in Luke’s Gospel in Its Mediterranean Context: A Visual and Documentary Perspective," 30-46
 • Robyn J. Whitaker, "From Cross to Ascension: The Surprising Locus of Salvation in Luke–Acts," 47-60
 • Francis J. Moloney, "The First Days of Jesus and the Role of the Disciples: A Study of John 1:19–5," 61-77
 • Stephen C. Haar, "To Be Lutheran Is To Be a Bad Exegete: Reading the Bible in the Light of the Lutheran Reformation," 78-91


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Tο τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 174 (2017)

 • Aron Pinker, "On the Meaning of Job 34:20 in Elihu’s Second Speech," 3-20
 • Mathias Winkler, "Sechs und eine halbe Säule der Weisheit. Spr 22,17-21 und das Gliederungssystem des Sprichwörterbuchs," 21-40
 • Bernard Gosse, "Le Ps 90 comme début de réponse, dans le cadre de l’exil, à la question posée par la disparition de la dynastie davidique (Ps 84-89)," 53-72
 • Thomas Witulski, "Das sogenannte ‚Apostelkonzil‘ in Jerusalem (Gal 2,1-10) und seine Ergebnisse," 53-72
 • Michał Marciak, "Idumea and the Idumeans in the Context of the Jewish War Against Rome (66-73 CE)," 73-90
 • Eran Viezel, "The Order of the Tribes in 1Chron 2-8 according to the Commentary on Chronicles Attributed to Sa’adia Gaon’s Student," 91-105
 • Stefan Bojowald, Noch einmal zur Vertreibung von bösen Mächten in unbewohnte Gegenden: eine neu entdeckte innerägyptische Parallele für pBerlin 3027, Spruch B, I 4-5," 107-111


Περιλήψεις / Abstracts

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:3 (2017)

 • Jeremiah Coogan, "Mapping the Fourfold Gospel: Textual Geography in the Eusebian Apparatus," 337-357 (abstract)
 • Sissel Undheim, "The Wise and the Foolish Virgins: Representations of Vestal Virginity and Pagan Chastity by Christian Writers in Late Antiquity," 383-409 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:4 (2017)

 • Eric Lawee, "Exegesis and Appropriation: Reading Rashi in Late Medieval Spain," 494-519 (abstract)
 • Phillip Michael Lasater, “The Emotions” in Biblical Anthropology? A Genealogy and Case Study with ירא ",   (abstract) 520-540
 • L. L. Welborn, "Paul's Place in a First-Century Revival of the Discourse of “Equality”," 541-562 (abstract)
 • James Corke-Webster, "A Man for the Times: Jesus and the Abgar Correspondence in Eusebius of Caesarea's Ecclesiastical History," 563-587 (abstract)
 • Sara Ronis, "Space, Place, and the Race for Power: Rabbis, Demons, and the Construction of Babylonia," 588-603 (abstract)

Τα χριστιανικά μαγικά φυλακτήρια της αρχαιότητας / Ancient Christian magical amulets

Στην ιστοσελίδα asorblog.org ο καθηγητής στο Παν/μιο της Ottawa, Theodore de Bruyn, δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τον τρόπο που οι χριστιανοί υιοθέτησαν τις μαγικές πρακτικές και κυρίως τα μαγικά φυλακτήρια από το περιβάλλον τους και τους έδωσαν χριστιανικό "χρώμα":

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Το όνομα της Παλαιστίνης / The name of Palestine

Διαβάστε ένα σύντομο αλλά κατατοπιστικό κείμενο για την ιστορία του ονόματος "Παλαιστίνη" στο ιστολόγιο Τextual Cultures, Material Cultures: 

Εξωκανονικά κείμενα κι η ιστορική αμνησία / Extra-canonical texts and historical amnesia

Στη σελίδα asorblog.org ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Baylor, Philip Jenkins, δημοσιεύει ένα κείμενο σχετικά με τις ανακαλύψεις κατά τα τελευταία χρόνια εξωκανονικών κειμένων και τη συμβολή τους στη μελέτη του αρχαίου Ιουδαϊσμού και του αρχέγονου Χριστιανισμού. Ο Jenkins σημειώνει ότι πολλές από αυτές τις ανακαλύψεις δεν είναι τόσο νέες όσο συχνά υποστηρίζεται από τα ΜΜΕ ούτε συμβάλουν σημαντικά στην αλλαγή του τρόπου κατανόησης του αρχαίου Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Τέτοιες ανακαλύψεις κι ο υπερβολικός τρόπος με τον οποίο προβάλλονται ουσιαστικά στηρίζονται στη λογική της ιστορικής αμνησίας: 


[Α.Τ. Αναμφισβήτητα ο Jenkins έχει δίκιο, όταν παρατηρεί ότι ο τρόπος που τέτοιες ανακαλύψεις παρουσιάζονται είναι συχνά υπερβολικός. Είναι επίσης βέβαιο ότι κείμενα, όπως το ευαγγέλιο του Ιούδα ή της Μαρίας ή το αμφιλεγόμενο Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού, δεν αλλάζουν σε κάτι τα όσα γνωρίζουμε (ή δεν γνωρίζουμε) για τον ιστορικό Ιησού. Είναι, όμως, εξίσου υπερβολικό να ακυρώνουμε τη σημασία που έχουν τέτοια κείμενα για την κατανόηση του αρχέγονου Χριστιανισμού ή της αρχαίας Εκκλησίας, για τις θεολογικές ζυμώσεις που πραγματοποιούνται ήδη στις πρώτες γενιές μετά τους αποστόλους, για την αλληλεπίδραση μεταξύ Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού αλλά και εθνικού κόσμου. Είναι μάλλον βέβαιο ότι η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, όπως των κειμένων της Genizah στο Κάιρο, του Κουμράν ή του Nag Hammadi, έχει παρέλθει. Αυτό όμως δεν καθιστά λιγότερο σημαντικές, έστω κι αν δεν είναι τόσο εντυπωσιακές, τις μικρές αυτές ανακαλύψεις που ακολούθησαν. Νομίζω ότι μας βοηθούν να καθαρίσουμε την εικόνα που έχουμε ήδη σχηματίσει ή γνωρίζουμε από τις άλλες πηγές της αρχαιότητας. Η ιστορική αμνησία είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό μειονέκτημα  όπως όμως είναι κι η ιστορική ακαμψία, η αδυναμία δηλαδή ο σύγχρονος ιστορικός να αξιοποιήσει τις νέες ανακαλύψεις για μία περισσότερο ακριβή κατανόηση του παρελθόντος.] 

H ιουδαϊκή αποκαλυπτική στα κείμενα της Καινής Διαθήκης / Jewish apocalyptic in the NT texts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Benjamin E. Reynolds σχετικά με την αξιοποίηση της ιουδαϊκής αποκαλυπτικής παράδοσης στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη χρήση της ιιουδαϊκής αποκαλυπτικής στη διδασκαλία του Ιησού και του Παύλου και παρατηρεί ότι η ΚΔ αξιοποιεί το βασικό χαρακτηριστικό της αποκαλυπτικής, το οποίο είναι εκείνο της αποκάλυψης των κρυμμένων ουράνιων μυστηρίων στους εκλεκτούς διαμέσου συνήθως ενός ουράνιου όντος (π.χ. ενός αγγέλου). 

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 27:1 (2017)

 • Simon Bellmann, "The Theological Character of the Old Latin Version of Esther," 3-24 (abstract)
 • Nathan Hays, "Orphanhood and Parenthood in Joseph and Aseneth," 25-46 (abstract)
 • Ruth Henderson, "A Scriptural Model for the Song of Tobit (Tobit 13.1–18)," 47-79 (abstract)

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Η υγεία στον αρχαίο κόσμο: Ρωμαίοι και Ραββίνοι / Health in the ancient world: Romans and Rabbis

Στη σελίδα Ancient Jew Review δυο πρόσφατα κείμενα πραγματεύονται πτυχές της αρχαίας υγείας και της ιατρικής στο ρωμαϊκό κόσμο γενικά και στα ραββινικά κείμενα αντίστοιχα:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:2 (2017)

Hendrik G. Stoker - Paul Derengowski, "A discussion about the version of the Bible available to Muhammad"

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / New articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 136:3 (2017)

 • Matthew Richard Schlimm, "Jealousy or Furnace Remelting? A Response to Nissim Amzallag,"  513-528 (abstract)
 • George M. Hollenback, "Who Is Doing What to Whom Revisited: Another Look at Leviticus 18:22 and 20:13," 529-537 (abstract)
 • Matthew Kraus, "Rabbinic Traditions in Jerome's Translation of the Book of Numbers," 539-563 (abstract)
 • Mika S. Pajunen, "The Saga of Judah's Kings Continues: The Reception of Chronicles in the Late Second Temple Period," 565-584 (abstract)
 • Max Rogland, "A 'Cryptic Phrase' in Haggai 2:6," 585-592 (abstract)
 • Diana Abernethy, "Translation of Horse Colors in Zechariah 1:8; 6:2–3, 6 Based on Textual and Material Evidence," 593-607 (abstract)
 • Drew J. Strait, "The Wisdom of Solomon, Ruler Cults, and Paul's Polemic against Idols in the Areopagus Speech, 609-632 (abstract)
 • Karel van der Toorn, "Celebrating the New Year with the Israelites: Three Extrabiblical Psalms from Papyrus Amherst 63," 633-649 (abstract)
 • David L. Balch, "Mary's Magnificat (Luke 1:46b–55) and the Price of Corn in Mexico," 651-665 (abstract)
 • Michael Kochenash, "You Can't Hear 'Aeneas' without Thinking of Rome," 667-685 (abstract)
 • Michal Beth Dinkler, "Building Character on the Road to Emmaus: Lukan Characterization in Contemporary Literary Perspective," 687-706 (abstract)
 • M. David Litwa, "Paul the 'god' in Acts 28: A Comparison with Philoctetes," 707-726 (abstract)
 • Emma Wasserman, "Gentile Gods at the Eschaton: A Reconsideration of Paul's 'Principalities and Powers' in 1 Corinthians 15," 727-746 (abstract)

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThR/ In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 82:2 (2017)

Udo Schnelle, "Aus der Literatur zum Johannesevangelium 1994–2010 Dritter Teil: Gesamtdarstellungen und Einzelstudien," 97-162 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 92:3 (2017)

Elena Di Pede, "Lorsque Jérémie joue les faux prophètes : la tentation des Récabites (Jr 35) comme réflexion sur la vraie et la fausse prophétie," 537 - 555 (abstract)

H ανακάλυψη της Βηθσαϊδά; / The discovery of Bethsaida?

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο των Mordechai Aviam και R. Steven Notley σχετικά με την πιθανή ταύτιση των ευρημάτων στο el-Araj με την Βηθσαϊδά-Ιουλιάδα:

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JHS / In the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Suderman, W. Derek, "From Dialogic Tension to Social Address: Reconsidering Mandolfo's Proposed Didactic Voice in Lament Psalms"

Nέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του BAGL / New articles in the current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 6 (2017)

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 59:4 (2017)

 • Matthew Goldstone, "Murder, Anger, and Altars: The First Matthean Antithesis in Light of Exodus 21:14 and its Early Rabbinic Interpretation," 339-354 (abstract)
 • Joseph R. Dodson, "The Fall of Men and the Lust of Women in Seneca’s Epistle 95 and Paul’s Letter to the Romans," 355-365 (abstract)
 • Jonathon Lookadoo, "Polycarp, Paul, and the Letters to Timothy," 366-383 (abstract)
 • John Granger Cook, "Philo, Quaestiones et solutiones in Genesin 4.102 and 1 Cor 10:3: The πνευµατικὸν βρῶµα," 384-389 (abstract)
 • John S. Kloppenborg, "Disciplined Exaggeration: The Heuristics of Comparison in Biblical Studies," 390-414 (abstract)
 • John A. L. Lee, "The Brill Dictionary of Ancient Greek: New Clothes for an Old Emperor," 415-435 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 73:2 (2017)

 • Hans-Peter Mathys, "Die «Berufe» Gottes im Alten Testament," 109-140 (abstract)
 • Markus Saur, "Ahnung, Erkenntnis und Furcht Gottes. Qohelet 3,10-15 im Kontext alttestamentlicher Anthropologien," 141-155 (abstract)
 • Werner Schüßler, "«Würdelose Würde». Zum Jesus-Bild bei Karl Jaspers," 156-177 (abstract)

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

O Daniel Boyarin για την πολιτισμική μετάφραση / Daniel Boyarin on cultural translation

Critical Inquiry 44:1 (2017)

Daniel Boyarin, The Concept of Cultural Translation in American Religious Studies," 17-39 (first page)

H Martha Himmelfarb για τις ιουδαϊκές και χριστιανικές αποκαλύψεις / Martha Himmelfarb on Jewish and Christian apocalypses

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Martha Himmelfarb σχολιάζει το έργο της σχετικά με τις ιουδαϊκές και χριστιανικές αποκαλύψεις: 

Σαργών Β΄ / Sargon II

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο της Josette Elayi σχετικά με τον Σαργών Β΄: 

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 24:2 (2017)

 • Eibert Tigchelaar, "A Provisional List of Unprovenanced, Twenty-First Century, Dead Sea Scrolls-like Fragments," 173-188 (abstract)
 • Kipp Davis et al., "Nine Dubious “Dead Sea Scrolls” Fragments from the Twenty-First Century," 189-228 (abstract)
 • Kipp Davis, "Caves of Dispute: Patterns of Correspondence and Suspicion in the Post-2002 'Dead Sea Scrolls' Fragments," 229-270 (abstract)
 • Julia Rhyder, "'The Temple which You Will Build for Me in the Land': The Future Sanctuary in a Textual Tradition of Leviticus," 271-300 (abstract)
 • Kengo Akiyama, "Reproof in CD 9:2–8 and 1QS 5:24–6:1: A Note on a Curious Omission," 301-306 (abstract)

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Γυναίκες και λατρεία στις παύλειες κοινότητες / Women and worship in Pauline communities

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο της Lucy Peppiatt (Westminster Theological Centre) σχετικά με τη συμμετοχή και το ρόλο των γυναικών στις λατρευτικές συνάξεις των παύλειων κοινοτήτων. 

Η ζωή κι ο θάνατος των μονομάχων / Life and death of gladiators

To μνημείο δύο γυναικών μονομάζων, της
Αμαζόνας και της Αχιλλείας. Το μνημείο
μάλλον στήθηκε με αφορμή την απόλυσή
τους από τις τάξεις των μονομάχων.
Αλικαρνασσός, 1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγή: Βρετανικό Μουσείο
Στη σελίδα του BBC History Extra δημοσιεύεται ένα κατατοπιστικό άρθρο σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο των μονομάχων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η φωτογραφία που ανεβάζω ένα μικρό συμπλήρωμα στο άρθρο· η παρουσία και γυναικών (gladiatrices) στις τάξεις των μονομάχων:


Kαι για τις γυναίκες μονομάχους βλ. το παλαιότερο δημοσίευμα του BBC Culture.

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 63:4 (2017)

 • Steve Mason, Philip F. Esler, "Judaean and Christ-Follower Identities: Grounds for a Distinction," 493-515 (abstract)
 • Risto Uro, "Cognitive Science in the Study of Early Christianity: Why It Is Helpful – and How?," 516-533 (abstract)
 • John S. Kloppenborg, "Gaius the Roman Guest," 534-549 (abstract)
 • Katie Marcar, "In the Days of Noah: Urzeit/Endzeit Correspondence and the Flood Tradition in 1 Peter 3–4," 550-566 (abstract)
 • Sarah Parkhouse, "The Fetishization of Female Exempla: Mary, Thecla, Perpetua and Felicitas," 567-587 (abstract)
 • Jennifer R. Strawbridge, "How the Body of Lazarus Helps to Solve a Pauline Problem," 588-603 (abstract)
 • Philip B. Payne, "Vaticanus Distigme-obelos Symbols Marking Added Text, Including 1 Corinthians 14.34–5," 604-625 (abstract)

 
   
   
   
   

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Dennis Edwin Smith (1.12.1944-16.9.2017)

Έφυγε χτες από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο ο γνωστός καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Phillips Theological Seminary, Dennis Edwin Smith. O εκλιπών, διδάκτορας του Harvard University Divinity School, διετέλεσε καθηγητής στο Phillips Theological Seminary, από το 1986 έως και το 2015, όταν συνταξιοδοτήθηκε. 
Η συμβολή του στη μελέτη των ευχαριστιακών δείπνων της αρχαίας Εκκλησίας είναι σημαντική και χωρίς αμφιβολία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κατανοούσε το ρόλο τους η έρευνα μέχρι τώρα. Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο αναφέρω εδώ ενδεικτικά τα From Symposium to Eucharist: The Banquet in the Early Christian World (2003), Many Tables: The Eucharist in the New Testament and Liturgy Today (1990), σε συνεργασία με τον Hal Taussig, Meals in the Early Christian World: Social Formation, Experimentation, and Conflict at the Table, και πάλι σε συνεργασία με τον Hal Taussig (2012). 
Ένας εξαιρετικός ερευνητής κι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

Οι αρχαίοι χριστιανοί ως φιλόσοφοι / Ancient Christians as philosophers

Σε συνεργασία με την International Catacomb Society η ιστοσελίδα Ancient Bible Review θα φιλοξενήσει μία σειρά άρθρων σχετικά με την αρχαία Εκκλησία. Το πρώτο άρθρο είναι του Arthur Urbano κι είναι αφιερωμένο στην παράσταση των αρχαίων χριστιανών ως φιλοσόφων σε σαρκοφάγους και τοιχογραφίες της Ύστερης Αρχαιότητας:

Οι Ιουδαίοι κι οι εικαστικές τέχνες / Jews and visual arts

Στην ιστοσελίδα Lehrhaus δημοσιεύεται ένα εξαιρετικό κείμενο της Ranana Dine (University of Cambridge) το οποίο πραγματεύεται το ερώτημα κατά πόσο ήταν και πρέπει να είναι ανεικονική η ιουδαϊκή θρησκεία:

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 8:3 (2017)

 • Jens Schröter / Simon Butticaz, " Paul and Ethnicity," 289-292
 • Samuel Vollenweider, "Are Christians a New "People"? Detecting Ethnicity and Cultural Friction in Paul's Letters and Early Christianity," 293-308 (abstract)
 • Simon Butticaz, "Paul and Ethnicity between Discourse and Social Practices: Two Examples in Tension," 309-335 (abstract)
 • Michael Wolter, "Ethnizität und Identität bei Paulus," 336-353 (abstract)
 • John M.G. Barclay, "An Identity Received from God: The Theological Configuration of Paul's Kinship Discourse," 354-372 (abstract)
 • Kathy Ehrensperger, "Narratives of Belonging: The Role of Paul's Genealogical Reasoning," 373-392 (abstract)

New Discoveries 

 • Christfried Böttrich, "Supplements to the Re-Discovery of Codex Sinaiticus in the Nineteenth Century," 395-406 

New Projects 

 • Cilliers Breytenbach / Julien M. Ogereau, "Inscriptiones Christianae Graecae (ICG) 1.0: An Online Database and Repository of Early Christian Greek Inscriptions from Asia Minor and Greece," 409-419

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Louvain Studies / In the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 40:2 (2017)

Ma. Marilou S. Ibita, "The Proclamation of Truth between Exclusivity and Inclusivity: A Critical Analysis of the Use of John 14:6 in Vatican II," 170-183 (abstract)

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Η ιστορία της παλαιοδιαθηκικής έρευνας / The history of the Old Testament research

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με την ιστορία της έρευνας της Παλαιάς Διαθήκης. Ο συγγραφέας του, Rudolf Smend, παρουσιάζει το έργο 54 σημαντικών ερευνητών, μεταξύ των οποίων των J. Buxtorf, B. Spinoza, J. Astruc, R Lowth, J. D. Michaelis, J. G. Herder, E. W. Hengstenberg, A. Kuenen, J. Wellhausen, B. Duhm, R. Kittel, H. Gunkel, M. Buber, A. Alt, W. Vischer, G. v. Rad, M. Noth, I. L. Seeligmann, W. Zimmerli, H. W. Wolff. 

Rudolf Smend, Kritiker und Exegeten: Porträtskizzen zu vier Jahrhunderten alttestamentlicher Wissenschaft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017
1005 σελίδες με 53 εικόνες
ISBN 978-3-525-53142-6
90 ευρώ

Ένα πολύτιμο βότανο / A valuable herb

Nόμισμα της Κυρήνης με παράσταση του silphium. Το
φυτό ευδοκιμούσε αποκλειστικά σε αυτήν την περιοχή
κι αποτελούσε σημαντική πηγή πλουτισμού. 
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για ένα χαμένο σήμερα βότανο, το silphium, το οποίο έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους Ρωμαίους δημοσιεύεται διαδικτυακά στη σελίδα του BBC: 

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologies studies 73:3 (2017)

Benjamin W.W. Fung, / Aida B. Spencer  / Francois P. Viljoen, "Do the writing methodologies of Greco-Roman historians have an impact on Luke’s writing order?"

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:12 (2017)
 • Il-Seung Chung, "Hagar and Ishmael in light of Abraham and Isaac: Reading Gen. 21:8–21 and Gen. 22:1–19 as a Dialogue," 573-582 (abstract)
 • Sherri Brown, "The Challenge of 2 Peter and the Call to Theosis," 583-592 (abstract)

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

Journal for the Study of the Historical Jesus 15:1 (2017)

 • Andrea Nicolotti, "The Scourge of Jesus and the Roman Scourge: Historical and Archaeological Evidence," 1-59 (abstract)
 • Jordan J. Ryan, The Historian’s Craft and the Future of Historical Jesus Research: Engaging Brant Pitre’s Jesus and the Last Supper as a Work of History," 60-87 (abstract)
 • Alan Kirk, "Ehrman, Bauckham and Bird on Memory and the Jesus Tradition," 88-114 (abstract)
 • Jeffrey B Gibson, "John the Baptist and the Origin of the Lord’s Prayer," 115-130 (abstract)
 • Klyne Snodgrass, "Are the Parables Still the Bedrock of the Jesus Tradition?" 131-146 (abstract)
 • Christopher B. Zeichmann, "Capernaum: A ‘Hub’ for the Historical Jesus or the Markan Evangelist?" 147-165 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 40:1 (2017)

 • Seon Yong Kim, "Reading Romans with Dio Chrysostom and Aelius Aristides: Preliminary Remarks on the Epistle’s Rhetorical Genus," 3-29 (abstract)
 • Dorothea H. Bertschmann, "Hosting Jesus: Revisiting Luke’s ‘Sinful Woman’ (Luke 7.36-50) as a Tale of Two Hosts," 30-50 (abstract)
 • F. Gerald Downing, "Feasible Researches in Historical Jesus Tradition: A Critical Response to Chris Keith," 51-61 (abstract)
 • Chris Keith, "Yes and No: A Critical Response to F. Gerald Downing," 62-72 (abstract)
 • Peter-Ben Smit, "In Search of Real Circumcision: Ritual Failure and Circumcision in Paul," 73-100 
 • Meredith J.C. Warren, "Tasting the Little Scroll: A Sensory Analysis of Divine Interaction in Revelation 10.8-10," 101-119 (abstract)

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του ΖΑW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 129:3 (2017)

 • Alexandra Grund-Wittenberg, "Literalität und Institution: Auf der Suche nach lebensweltlichen Kontexten der Literaturwerdung im alten Israel," 327-345 (abstract)
 • Christian Schäfer, "Beobachtungen zu Alfred Rahlfs’ editionstechnischen Grundsätzen in der ›Handausgabe von 1935‹," 346-361 (abstract)
 • Jonathan Grossman, "The Double Etymology of Babel in Genesis 11," 362-375 (abstract)
 • Andrew Tobolowsky, "The »Samuel the Judge« Narrative in 1Sam 1–7," 376-389 (abstract)
 • Michael Pietsch, "Zwischen Restauration und Resignation.Die Amnestie Jojachins (II Reg 25,27–30) als deuteronomistischer Programmtext?," 390-410 (abstract)
 • Ethan Jones, "Direct Reflexivity in Biblical Hebrew: A Note on נפשׁ,"  (abstract) 411-426
 • Sarah Schulz / Manuel Schäfer, "Die Kelter als Dreschort in Jdc 6,11," 427-430 (abstract)

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ARG / In the current issue of ARG

Archiv für Religionsgeschichte 17:1 (2016)

The Religious Life of Things A Conference Organized by Ian S. Moyer and Celia Schultz

 • Ian S. Moyer, "Introduction: The Religious Life of Things," 3-10
 • Fritz Graf, "Gold Has Many Uses," 11-24 (abstract)
 • Mira Balberg, "Omen and Anti-omen: The Rabbinic Hagiography of the Scapegoat’s Scarlet Ribbon," 25-54 (abstract)
 • Henry S. Blume, "The Furniture of the Gods: The Problem with the Importation of ‘Empty Space and Material Aniconism’ into Greek Religion," 55-68 (abstract)
 • Donald Sells, "Prostitution and Panhellenism in Aristophanes’ Peace," 69-90 (abstract)
 • Rachel Neis, "Religious Lives of Image-Things, Avodah Zarah, and Rabbis in Late Antique Palestine," 91-122 (abstract)
 • Clara Bosak-Schroeder, "The Religious Life of Greek Automata," 123-138 (abstract)


Words with power: from the Getty Hexameters to the Abgar-Jesus Correspondence

 • Kathryn Caliva, "Speech Acts and Embedded Narrative Structure in the Getty Hexameters," 139-164 (abstract)
 • Andrew Mark Henry, "Apotropaic Autographs: Orality and Materiality in the Abgar-Jesus Inscriptions," 165-186 (abstract)
 • J. Gregory Given, "Utility and Variance in Late Antique Witnesses to the Abgar-Jesus Correspondence," 187-222 (abstract)

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Arethusa / In the current issue of Arethusa

Arethusa 50:2 (2017)
 • Aldo Tagliabue, "Learning from Allegorical Images in the Book of Visions of The Shepherd of Hermas," 221-255 (abstract)
 • Thomas A. Schmitz, "The Rhetoric of Desire in Philostratus’s Letters," 257-282 (abstract)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Εμπειρικά μοντέλα και διαχρονική μέθοδος / Empirical models and diachronic method

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Joshua Berman (Bar-Ilan University) συζητά τη συμβολή των εμπειρικών μοντέλων στη διαχρονική μελέτη της εξέλιξη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και της αρχαίας Εγγύς Ανατολής γενικότερα:


Στο τρέχον τεύχος του REJ / In the current issue of RÉJ

Revue des Études Juives 176:1-2 (2017)

 • Peter J. Tomson, "Les Épîtres de Paul, une source pour le pharisaïsme historique," 1-23 (abstract)
 • Naomi Liran Frisch, "The Returnable Gift of Sukot Festival from Historical and Anthropological Perspective," 25-48 (abstract)
 • Ilana Sasson, "On Wisdom, Creation, and Angels: A Karaite Commentary on Proverbs 8," 49-88 (abstract)
 • Mireille Hadas-Lebel, "Juif ou grec? Les cas Philon et le cas Paul," 175-187 (abstract)

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου / Digitized mss in the Library of Congress

Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου διαθέτει πλέον ψηφιακά περίπου 1000 χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία και πολλά της Καινής Διαθήκης (συνεχές κείμενο, λεξιονάρια και κατένες) από τις συλλογές χειρογράφων των βιβλιοθηκών του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας της ίδιας πόλης. Μία χρήσιμη δεξαμενή υλικού για μελέτη:

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:2 (2017)

George Lotter / Timothy Van Aarde, "A rediscovery of the priesthood of believers in Ephesians 4:1–16 and its relevance for the Missio Dei and a biblical missional ecumenism"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Joel K.T. Biwul, "The vision of ‘Dry Bones’ in Ezekiel 37:1–28: Resonating Ezekiel’s message as the African prophet of hope"

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Βάση δεδομένων για τις επιγραφές της Κυρήνης / Database of the inscriptions of Cyrene

Ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη μελέτη της αρχαίας Κυρήνης αποτελεί η βάση δεδομένων που φιλοξενεί τα συντάγματα των ελληνικών επιγραφών της Κυρηναϊκής (IGCyr) και τις ελληνικές έμμετρες επιγραφές από την ίδια περιοχή (GVCyr). Η πρώτη συλλογή καλύπτει την περίοδο από το 7ο έως και τον 1ο αι. π.Χ. ενώ η δεύτερη μία μεγαλύτερη περίοδο, από τον 6ο αι. π.Χ. ώς και τον 6ο μ.Χ.  Η βάση δεδομένων αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος Inscriptions of Libya (InsLib). Καθώς η βάση φιλοξενεί τις επιγραφές που έχουν εντοπισθεί μέχρι και τον Μάρτη 2017 (πολλές από αυτές δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά),  αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα σε όσους μελετούν την περιοχή της Κυρήνης κατά την αρχαιότητα:

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Journal of the Evangelical Theological Society 60:2 (2017)

 • Janson C. Condren, "Toward a purge of the battle of the sexes and "return" for the original meaning of Genesis 3:16b," 227-245
 • Henry Ansgar Kelly, "Love of neighbor as great commandment in the time of Jesus : grasping at straws in the Hebrew scriptures," 265-281
 • Gregory Goswell, "Putting the book of Chronicles in its place," 283-299
 • Daniel Deuel, "Early Torah missions,"  306-316
 • Benjamin R. Wilson, "The depiction of church growth in Acts," 317-332

Το τρέχον τεύχος του JSPL / The current issue of JSPL

Journal for the Study of Pauline Letters 6:2 (2016)

 • Stanley E. Porter, "Editor’s Foreword: The Antioch Incident," 137-142
 • Samuel Auler, "More Than a Gift: Revisiting Paul’s Collection for Jerusalem and the Pilgrimage of Gentiles," 143-160
 • Sean Christensen, "The Pursuit of Self-Control: Titus 2:1–14 and Accommodation to Christ," 161-180
 • Joel White, "Paul Completes the Servant’s Sufferings (Colossians 1:24)," 181-198
 • Mark D. Nanos, "How Could Paul Accuse Peter of “Living Ethné-ishly” in Antioch (Gal 2:11–21) If Peter Was Eating according to Jewish Dietary Norms?," 199-224
 • Joel Willitts, "Paul the Rabbi of Messianic Judaism: Reading the Antioch Incident within Judaism as an Irreducibility Story," 225-248
 • Magnus Zetterholm, "The Antioch Incident Revisited," 249-

To τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 27:2 (2017)

 • Aron Pinker, "Naming of Cain in Genesis 4:1 and Its Consequence," 157-168
 • Craig G. Bartholomew, "Old Testament Origins and the Question of God," 169-184
 • Chloe Sun, "Ecclesiastes among the Megilloth: Death as the Interthematic Link," 185-206
 • Charles Quarles, "Matthew 27:52–53 as a Scribal Interpolation: Testing a Recent Proposal," 207-226
 • Alexander E. Stewart, "Ekphrasis, Fear, and Motivation in the Apocalypse of John," 227-240

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 47:3 (2017)

 • David M. Bossman, "The Making of Religious Identities," 130
 • Robert K. Gnuse, "Greek Connections: Genesis 1–11 and the Poetry of Hesiod,"  131-143 (abstract)
 • Ryan Patrick McLaughlin, "A Meatless Dominion: Genesis 1 and the Ideal of Vegetarianism," 144-154 (abstract)
 • Merwyn S. Johnson, "The Idiom of Scripture, Leviticus 18:5, and Theology at a Time of Paradigm Shift," 155-170 (abstract)
 • John W. Daniels, "Engendering Gossip in Galatians 2:11–14: The Social Dynamics of Honor, Shame, Performance, and Gossip," 171-179 (abstract)

Jörg Rüpke. Religious Deviance in the Roman World (βιβλιοκρισία / review)

Στη σελίδα του Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία της Catherine Bonesho για το νέο βιβλίο του Jörg Rüpke σχετικά με εκφάνσεις του θρησκευτικού στον ρωμαϊκό κόσμο που αποκλίνουν από αυτές της επίσημης λατρείας:

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ένα αρχαίο λατινικό υπόμνημα στα ευαγγέλια / A new ancient latin commentary on the Gospels

Το υπόμνημα του Fortunatianus από της Ακυλήια είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών το αρχαιότερο λατινικό υπόμνημα στα ευαγγέλια. Για περίπου 1500 χρόνια παρέμενε άγνωστο και χαμένο μέχρι που ο Lukas Dorfbauer (Παν/μιο του Salzburg) το εντόπισε ένα χειρόγραφο του 9ου αι. στη βιβλιοθήκη toy Kαθεδρικού Ναού της Κολωνίας και το εξέδωσε στον εκδοτικό οίκο de Gruyter. Το ίδιο χειρόγραφο είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, επειδή περιέχει την απόκρυφη αλληλογραφία του αρχιερέα Άννα με τον γνωστό Ρωμαίο φιλόσοφο Σενέκα. 
Σήμερα στις εκδόσεις του de Gruyter και στη σειρά Open Access διατίθεται ελεύθερη προς καταφόρτωση η αγγλική μετάφραση αυτού του υπομνήματος, η οποία εκπονήθηκε από τον καθηγητή Hugh Houghton. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο μαζί με την έκδοση του Dorfbauer για όσους ασχολούνται με την ερμηνεία του ευαγγελίου αλλά και με την ιστορία του κειμένου της ΚΔ, καθώς το υπόμνημα του Fortunatianus διασώζει γραφές του κειμένου που προηγούνται της Vulgata: 

Lukas J. Dorfbauer (ed.), Fortunatianus Aquileiensis: Commentarii in evangelia (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 103; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-047154-0
99,95 euros

Fortunatianus Aquileiensis: Commentary on the Gospels. English translation and introduction (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum [Extra Seriem]; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-051637-1

Δείτε επίσης:
Lukas J. Dorfbauer, Fortunatianus redivivus: Bischof Fortunatian von Aquileia und sein Evangelienkommentar (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum [Extra Seriem]; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-047158-8
109,95 euros

και τη συνέντευξη του Hugh Houghton: 

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:3 (2017)

 • Elizabeth Schrader, "Was Martha of Bethany Added to the Fourth Gospel in the Second Century?," 360-392 (abstract)
 • Paul E. Nahme, "Wissen und Lomdus: Idealism, Modernity, and History in some Nineteenth-Century Rabbinic and Philosophical Responses to the Wissenschaft des Judentums," 393-420 (abstract)
 • Adam Ployd, "Participation and Polemics: Angels from Origen to Augustine," 421-439 (abstract)
 • Dirk van Miert, "Making the States’ Translation (1637): Orthodox Calvinist Biblical Criticism in the Dutch Republic," 440-463 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 108:2 (2017)

 • Christian Blumenthal, "„… wie im Himmel so auf Erden“ Die räumlichen Implikationen der Vergebungsbitte des matthäischen Vaterunsers," 191-211 (abstract)
 • Knut Backhaus, "Zur Datierung der Apostelgeschichte. Ein Ordnungsversuch im chronologischen Chaos," 212-258 (abstract)
 • John Granger Cook, "The use of ἀνίστημι and ἐγείρω and the “Resurrection of a Soul”," 259-280 (abstract)
 • Stefan Opferkuch, "Ein Rausch und seine Folgen. Parallelen zwischen der Erzählung von Noah als Weinbauer (Gen 9,20–27) und ihren Auslegungstraditionen und der Bilha-Episode in TestRub 3,11–15," 281-305 (abstract)
 • Peter Malik, "'And You Purchased [Whom?]': Reconsidering the Text of Rev 5,9," 306-312 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Ayelet Seidler, "Jewish Identity on Trial: The Case of Mordecai the Jew"

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Ένα νέο βιβλίο για την αριστοκρατία και την Ρώμη / A new book on aristocracy and Rome

Η παρουσία αλλά κυρίως η απουσία των αριστοκρατών από τη Ρώμη στα χρόνια της Δημοκρατίας και της Πρώιμης Αυτοκρατορίας, η πολιτική και συμβολική της σημασία κι οι εκφάνσεις της αποτελούν το θέμα του βιβλίου της Astrid Habenstein, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε μορφή pdf από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου της Heidelberg:

Astrid Habenstein, Abwesenheit von Rom: Aristokratische Interaktion in der späten römischen Republik und in der frühen Kaiserzeit (Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2015)

Το τρέχον τεύχος του ΟΤΕ / The current issue of OTE

Old Testament Essays 29:3 (2016)

 • Sidney K. Berman, "Greatness versus smallness : a postcolonial analysis of the healing of Naaman (2 Kings 5)," 403-418 (abstract)
 • Eugene Coetzer, "Heroes and villains in 2 Maccabees 8:1-36 – a rhetorical analysis," 419-433 (abstract)
 • Nathan Esala, "Loyalty and liberation : Skopos theory’s ethic in dialogue with contextual Bible study’s commitments,"  434-454 (abstract)
 • Stuart J. Foster, "' Hey, you! Job! Listen up.' Elihu’s use of Job’s name and its implications for translation,"  455-468 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Les raisons de la violence de l’attaque des Asaphites contre les Coréites en Jr 9,1-7, ou l’exclusion des chantres Coréites comme contrepartie de l’intégration des Ezrahites par les Asaphites," 469-480 (abstract)
 • Kavusa Kivatsi Jonathan, "Social disorder and the trauma of the Earth community : reading Hosea 4:1-3 in light of today’s crises," 481-501 (abstract)
 • Benjamin Kilchör, "Did H influence D on an early or a late stage of the redaction of D?," 502-512 (abstract)
 •  Arie C. Leder, "From the mountain of YHWH to Israel’s מנוחה : the desert itinerary of Numbers 10:11-36,"  513-534 (abstract)
 •  Funlola Olojede, "Angelo o Angela? Issues of degenderization in the depictions of angelic beings in the Bible," 535-549 (abstract)
 • Aron Pinker, "A proposal for the restoration of Job 34:26-30 in Elihu’s second speech," 550-580 (abstract)
 • Daniel Simango / P. Paul Krüger, "An overview of the study of imprecatory Psalms : reformed and evangelical approaches to the interpretation of imprecatory Psalms," 581-600 (abstract)
 • Gerrie F. Snyman, "Cain and vulnerability : the reception of Cain in Genesis Rabbah 22 and Targum Onkelos, Targum Neofiti and Targum Pseudo-Jonathan," 601-632 (abstract)Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Νέες επιγραφές από την περιοχή της Κιλικίας / New inscriptions from ancient Cilicia

Anatolian Studies 67 (2017)

Ergün Laflı, "Funerary and votive monuments in Graeco-Roman Cilicia: Hellenistic, Roman and early Byzantine examples in the museums of Mersin and Alanya," 145-180 (abstract)

To τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 5:4 (2016)

 • Manfred Oeming, "Wer lüftet das Geheimnis?" 317-325
 • Friedhelm Hartenstein, "Iconicity of the Psalms," 326-349 (abstract)
 • Johannes Bremer, "Die Armentheologie als eine Grundlinie einer Theologie des Psalters," 350-390 (abstract)
 • Adele Berlin, "Reading the Psalms with (Jewish) Medievals and Moderns," 391-400 (abstract)
 • Marc Zvi Brettler, "A Jewish Historical-Critical Commentary on Psalms: Psalm 114 as an Example," 401-434 (abstract)
 • YuvalGadot, et al., "The Formation of Terraced Landscapes in the Judean Highlands in Israel, and its Implications for Biblical Agricultural History," 437-455 (abstract)

Τρία νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Three new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)Hervomde teologiese studies 73:1 (2017)Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

 • Jeremy Punt, "Religion, sex and politics: Scripting connections in Romans 1:18–32 and Wisdom 14:12–14"

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

H δουλεία των μαύρων και η Βίβλος / Black slavery and the Bible

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του David M. Goldenberg σχετικά με τη μαύρη δουλεία και πώς αυτή στηρίχθηκε μεταξύ άλλων και στην Βίβλο και κυρίως στο βιβλίο της Γένεσης: 


[Α.Τ.: Aξίζει κανείς να διαβάσει και το βιβλίο του Η. Τhurman, Jesus and the Disinherited (1981), όπου ο Αφροαμερικανός θεολόγος εξηγεί πώς η Βίβλος χρησιμοποιήθηκε ως μέσο καταπίεσης και νομιμοποίησης της δουλείας στην Αμερική του 18ου και 19ου αιώνα.]

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 48:2 (2017)

Marie-Theres Wacker, "Dieu-Père, Dieu-Mère et au-delà constructions et déconstructions exégétiques d'Osée 11," 172 - 194 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Pacifica / In the current issue of Pacifica

Pacifica 29:3 (2017)

Francis J. Moloney, "The Use of χάρις in John 1:14, 16–17: A Key to the Johannine Narrative: In Memory of Dwight Moody Smith," 261-284 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 48:3 (2017)

 • Justin David Strong, "Aristotle and Hippocrates in the Book of Jubilees," 309-330 (abstract)
 • Ari Mermelstein, "Emotion, Gender, and Greco-Roman Virtue in Joseph and Aseneth," 331-362 (abstract)
 • Caryn A. Reeder, "Wartime Rape, the Romans, and the First Jewish Revolt," 363-385 (abstract)
 • Matthew P. Van Zile, "The Sons of Noah and the Sons of Abraham: The Origins of Noahide Law," 386-417 (abstract)
 • Reuven Kiperwasser, "Wives of Commoners and the Masculinity of the Rabbis: Jokes, Serious Matters, and Migrating Traditions," 418-445 (abstract)


Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Βιβλιοκρισία: The First Urban Churches 2: Roman Corinth / Book Review: The First Urban Churches 2: Roman Corinth

Η αγαπητή συνάδελφος Laura Nasrallah διαβάζει κριτικά και σχολιάζει το νέο συλλογικό τόμο με εκδότες τους James R. Harrison, L. L. Welborn για την αρχαία Κόρινθο και το ιστορικό πλαίσιο της παύλειας κοινότητας στην πόλη:

James R. Harrison, L. L. Welborn (ed.), The First Urban Churches 2: Roman Corinth. Writings from the Greco-Roman world, Supplement series, 8. Atlanta: SBL Press, 2016. Pp. xvi, 353. ISBN 9780884141112

Reviewed by Laura S. Nasrallah, Harvard University: The Divinity School

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek, Roman and Byzantine Studies 57:3 (2017)

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:4 (2017)

 • Stephan Hüller1 / Daniel N. Gullotta, "Quentin Quesnell’s Secret Mark Secret: A Report on Quentin Quesnell’s 1983 trip to Jerusalem and his inspection of the Mar Saba Document," 353-378 (abstract)
 • Daniele Tripaldi, "'I revealed my mysteries to those who are mine': Transmission and Interpretation of Jesus’ Words in some Johannine Writings (2nd-3rd century CE)," 379-401 (abstract)
 • Julie Van Pelt, "The Life of Thaïs and The Life of Abraham and his Niece Mary: An Intertextual Connection," 402-416 (abstract)
 • Joseph E. Sanzo / Nils H. Korsvoll, "A New Testament Text on a Syriac Incantation Bowl: Eph. 6:10-17 on IBC 3," 417-432 (abstract)
 • Francesco Lubian, "Arator Act. 1, 913 and Prud. Ditt. XLVII," 449-452 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 21:2 (2017)

 • James N. Carleton Paget, "The Jew of Celsus and adversus Judaeos literature," 201-242 (abstract)
 • Austin Busch, "Characterizing Gnostic Scriptural Interpretation," 243-271 (abstract)
 • Konrad F. Zawadzki, "Syrische Fragmente des Kommentars Cyrills von Alexandrien zum 1. Korintherbrief," 304-360 (abstract)Η αρχαία Βηθσαϊδά / Ancient Bethsaida

H περιοχή όπου εντοπίζεται η αρχαία πόλη Βηθσαϊδά-Ιουλιάς
Στον χάρτη σημειώνονται οι δυο τοποθεσίες, e-Tell και el Araj,
που συνδέονται από τους αρχαιολόγους με την πόλη
(Bible and Spade, τόμ. 11.3, 1980)
Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το σύντομο άρθρο του  Rami Arav (Παν/μιο Nebraska) σχετικά με τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα σε δύο τοποθεσίες (e-Tell και El Araj), τα οποία ταυτίστηκαν από δύο διαφορετικές αρχαιολογικές ομάδες με την αρχαία πόλη της Βηθσαϊδά. Ο Arav, ο οποίος εργάστηκε στην ανασκαφή της e-Tell υποστηρίζει ότι αυτή μάλλον πιθανότερη τοποθεσία της αρχαίας πόλης είναι η e-Tell, ενώ ασκώντας κριτική στα πρόσφατα δημοσιεύματα της αρχαιολογικής ομάδας του Kinneret College, η οποία εργάστηκε στο el Araj, υποστηρίζει ότι μάλλον έφεραν στο φως ένα στρατόπεδο μισθοφόρων του Αγρίππα Β΄. Ο Arav παρέχει επίσης έναν χρήσιμο πίνακα, όπου συγκρίνονται τα ευρήματα από τις δύο τοποθεσίες με τις όποιες ιστορικές πληροφορίες έχουμε για την Βηθσαϊδά από τις αρχαίες πηγές:

Bethsaida controversy

Επίσης ενδιαφέρον το σχετικό άρθρο στο National Geographic: 

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Abraham O. Shemesh, "Those who require ‘[…] the burning of incense in synagogues are the Rabbinic Jews’: Burning incense in synagogues in commemoration of the temple"

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

+ Bruce Malina (3.10.1933 - 17.8.2017)

Αποτέλεσμα εικόνας για bruce malinaΑπό ανάρτηση του καθηγητή Mario Pesce πληροφορήθηκα το θάνατο του γνωστού καθηγητή της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Creighton (Omaha), Bruce Malina. Ο Malina υπήρξε ένας πρωτοπόρος ερευνητής που εισήγαγε μοντέλα της πολιτισμικής ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας στη μελέτη του κόσμου των ευαγγελίων και του Παύλου. Από τα ιδρυτικά στελέχη του γνωστού Context Group με μία σειρά από πρωτοποριακές μελέτες όπως, για παράδειγμα, η σειρά των υπομνημάτων στα βιβλία της ΚΔ υπό το πρίσμα της κοινωνικής κριτικής προσέγγισης, The Social Gospel of Jesus: The Kingdom of God in Mediterranean Perspective (2000), The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology (1981), The Social World of Jesus and the Gospels (1996).
Mολονότι οι θέσεις του δέχτηκαν συχνά κριτική, κυρίως εξαιτίας της εφαρμογής κοινωνιολογικών μοντέλων και δεδομένων από διαφορετικές πολιτισμικές συνάφειες σε εκείνες του κόσμου της ΚΔ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεισφορά του στη μελέτη της εποχής της ΚΔ είναι ουσιαστική. Ο Malina υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα του κόσμου της Μεσογείου κατά τον 1ο αι. μ.Χ. καθώς και το γεγονός ότι αυτός προϋποθέτει ένα σύστημα αξιών, κοσμοθεωρία κι ανθρωπολογία πολύ διαφορετική από τη σημερινή του δυτικού κόσμου. Εκκινώντας από αυτήν την βασική θέση ο Malina προσπάθησε μέσα από το έργο του να αναδείξει ακριβώς αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο παρέχοντας στη βιβλική επιστήμη σημαντικά εργαλεία μελέτης του κόσμου της Καινής Διαθήκης. Ας αναπαύεται εν ειρήνη! 

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Το τρέχον τεύχος του ETL / The current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 93:2 (2017)

 • Benjamin Dahlke, "Psalm 22 in der Passion Jesu: Zur neueren Auslegungsgeschichte," 199-237 (abstract)
 • Christoph Stenschke, "Das paulinische Evangelium und die Christen jüdischer Herkunft im Römerbrief," 239-267 (abstract)
 • Carsten Ziegert, "Die unverheiratete Frau in Jes 7,14: Eine Anfrage an die hebräische Lexikographie," 269-287 (abstract)
 • Pascaline Nzosa Muyumbu / André Wénin, "Structure rhétorique de la prière d'Esther dans la LXX d'Esther (Suppl. C,14b-30)," 289-311 (abstract)
 • F. Gerald Downing, "Plausibility, Probability, and Synoptic Hypotheses," 313-337 (abstract)
 • Jan M. Kozlowski, "'The Fruit of Your Womb' (Luke 1,42) as 'The Lord God, Creator of Heaven and Earth' (Judith 13,18): An Intertextual Analysis," 339-342 (abstract)
 • Konrad F. Zawadzki, "Hat Cyrill von Alexandrien sich selbst 'plagiiert'? Ein neues, rätselhaftes syrisches Fragment aus dem Codex British Library Add. 14529," 343-360 (abstract)

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Studies in Church History 53 (2017)

 • Marie Thérèse Champagne, "Christian Hebraism in Twelfth-Century Rome: A Philologist's Correction of the Latin Bible through Dialogue with Jewish Scholars and their Hebrew Texts," 71-87 (abstract)
 • Lucy Wooding, "Erasmus and the Politics of Translation in Tudor England," 132-145 (abstract)
 • Charlotte Methuen, "‘These four letters s o l a are not there’: Language and Theology in Luther's Translation of the New Testament," 146-163 (abstract)
 • Andrea Radošević, "Croatian Translation of Biblical Passages in Medieval Performative Texts," 223-241 (abstract)
 • Michael A. L. Smith, "Translating Feeling: The Bible, Affections and Protestantism in England c.1660–c.1750," 311-323 (abstract)
 • Kirsteen Kim, "The Evangelization of Korea, c.1895–1910: Translation of the Gospel or Reinvention of the Church?," 359-375 (abstract)

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 68:2 (2017)

Το τρέχον τεύχος του ASE / The current issue of ASE

Annali di Storia dell' Esegesi 34/1 (2017)

 • Mauro Pesce, "Jacob Neusner (28 luglio 1932 – 8 ottobre 2016)"
 • Francesco Ubertini, "Ricordo di Jacob Neusner"
 • Jacob Neusner, "Dalla storia alla religione. Un progresso personale"

Early Christianity

 • Gerhard van den Heever, "The Spectre of a Jewish Baptist Movement. A Space for Jewish Christianity?"
 • Andrea Annese, "Logion 83 and the “Image” in the Gospel of Thomas: Relationships with Some Pauline and Early Christian Texts"
 • Dan Batovici, "The Shepherd of Hermas in Recent Scholarship on the Canon: A Review Article"

History of Ancient and Medieval Exegesis

 • Mark DelCogliano, "Phinehas the Zealot and the Cappadocians: Philo, Origen, and a Family Legacy of Anti-Eunomian Rhetoric"
 • Julie Casteigt, "Identité du témoin et accomplissement des figures: le modèle de la voix et du Verbe dans la lecture albertienne de Jn 1,19-24"

Judaism and Christianity in Early Modern and Contemporary Times

 • Cristiana Facchini, "Entangled Histories. A Road Map to Religious Individualization in Early Modern Judaism"
 • Wim François, "Grace, Free Will, and Predestination in the Biblical Commentaries of Cornelius a Lapide"
 • Stefano Villani, "Christianus Lazarus Lauria e l’attività della London Society for the Propagation of Christianity among the Jews in Italia"

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Two new articles in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Tο τρέχον τεύχος του JBR / The current issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 4:1 (2017)

 • Sébastien Doane, "Rachel Weeping: Intertextuality as a Means of Transforming the Readers’ Worldview," 1-20 (abstract)
 • Eric Covington, "Divisio Textus and the Interpretive Logic Of Thomas Aquinas’ Lectura Ad Ephesios," 21-42 (abstract)
 • Christopher James Blythe, "The Prophetess of Endor: Reception of 1 Samuel 28 in Nineteenth Century Mormon History," 43-70 (abstract)
 • Roland Boer, "Stalin’s Biblical Hermeneutics: From 2 Thessalonians 3 to Acts 4," 71-90 (abstract)
 • Kevin M. McGeough, "Celluloid Esther: The Literary Carnivalesque as Transformed through the Lens of the Cinematic Epic," 91-124 (abstract)
 • David Tollerton, "Elie Wiesel and the Biblical Archetypes of the Contemporary Middle East," 125-146 (abstract)
 • Hannah Strømmen, "Christian Terror in Europe? The Bible in Anders Behring Breivik’s Manifesto," 147-170 (abstract)

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Απόκρυφα, αίρεση και "ορθοδοξία" / Apocrypha, heresy and "orthodoxy"

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένας νέος τόμος στη σειρά Novum Testamentum et Orbis Antiquus / Studien zur Umwelt des Neuen Testaments. Πρόκειται για μία συλλογή σύντομων μελετών, όπου οι συγγραφείς τους συζητούν τη σημασία των αποκρύφων κειμένων στην αρχαία Εκκλησία, την πιθανή σύνδεσή του με την αίρεση και τις περιπτώσεις που κάποια από αυτά με κάποιον τρόπο κατανοούνται ότι κινούνται στο πλαίσιο της "ορθοδοξίας" (εδώ ο όρος όχι με την τεχνική του σημασία αλλά ως δηλωτικός της πίστης της κυρίαρχης ομάδας μέσα στην αρχαία Εκκλησία πολύ πριν την εμφάνιση του τεχνικού όρου):

T. Nicklas / C. Moss / Chr. Tuckett / J. Verheyden, The Other Side: Apocryphal Perspectives on Ancient Christian “Orthodoxies” (NTOA 117; Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017)
269 p.
ISBN 978-3-525-54058-9
120 ευρώ (βιβλίο) / 99,99 ευρώ (pdf)


Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Brendan G. Youngberg, "Identity Coherence in the Chronicler's Narrative: King Josiah as a Second David and a Second Saul"

Παύλος ο Ιουδαίος / Paul the Jew

Στην ιστοσελίδα Τhe Bible and Interpretation ο Charles David Isbell (Louisiana State University) συζητά τη στάση του Παύλου απέναντι στον Ιουδαϊσμό, όπως αυτή προκύπτει από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης:

Στα πρόσφατα τεύχη του BRP / In the current issue of BRP

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 2:1 (2017)

 • Peter-Ben Smit, "Masculinity and the Bible," 1-75 (abstract)

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 2:2 (2017)

 • Jennifer L. Koosed, "Reading the Bible as a Feminist," 1-75 (abstract)

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 98:2 (2017)

 • Laura Quick, "Laying Og to Rest: Deuteronomy 3 and the Making of a Myth," 161-172 (abstract)
 • Ulrich Berges, "Trito-Isaiah and the Reforms of Ezra/Nehemiah: Consent or Conflict?," 173-190 (abstract)
 • Benjamin Kilchör, "The Meaning of Ezekiel 44,6-14 in Light of Ezekiel 1-39," 191-207 (abstract)
 • Danilo Verde / Pierre van Hecke, "The Belligerent Woman in Song 1,9," 208-226 (abstract)
 • Peter Daniel Myers, "Do Nomina Sacra Influence the Textual Transmission of 2 Esdras 12,12?," 227-233 (abstract)
 • Mateus F. de Campos, "The 'Sign from Heaven' and the 'Bread from Heaven' (Mark 8,10-13)," 234-256 (abstract)
 • Hugo Méndez, "'He Spoke... Forever': A Hebrew Idiom in Luke 1,55," 257-269 (abstract)
 • Juan Manuel Granados Rojas, "El 'segundo signo' en el Cuarto Evangelio," 270-286  (abstract)

To τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

The Catholic Biblical Quarterly 79:3 (2017)

 • Mahri Leonard-Fleckman, "Stones from Heaven and Celestial Tricks: The Battle at Gibeon in Joshua 10," 385-401
 • Aaron Koller, "Pornography or Theology? The Legal Background, Psychological Realism, and Theological Import of Ezekiel 16," 402-421
 • Christopher B. Zeichmann, "The Date of Mark's Gospel apart from the Temple and Rumors of War: The Taxation Episode (12:13-17) as Evidence," 422-437
 • Jeffrey W. Aernie, "Faith, Judgment, and the Life of the Believer: A Reassessment of 2 Corinthians 5:6-10," 438-454
 • Tim O'Donnell, "The Rhetorical Strategy of 1 Timothy," 455-475
 • Scott D. Mackie, "Visually Oriented Rhetoric and Visionary Experience in Hebrews 12:1-4," 476-497


Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Ta graffiti της Πομπηίας και της Ηράκλειας / The graffiti of Pompeii and Herculaneum

Το Ancient Graffiti Project είναι ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα που σκοπό έχει να συγκεντρώσει και να καταγράψει ψηφιακά όλα τα graffiti που βρέθηκαν στους τοίχους των κτιρίων της Πομπηίας και της Ηράκλειας. Στην ιστοσελίδα του ήδη υπάρχει μία πλούσια αρχειοθήκη η οποία συνεχώς ενημερώνεται. Επιπλέον πρόσφατα στην ιστοσελίδα The Local δημοσιεύεται ένα πρώτο κείμενο της ερευνητικής ομάδας για τις κοινωνικές ομάδες που κρύβονται πίσω από αυτά τα απλοϊκά σχέδια και κείμενα των δύο αυτών πόλεων. Φαίνεται πως προέρχονται από κατώτερες κοινωνικές ομάδες και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση διαφόρων κτιρίων, για την καθομιλούμενη λατινική και για την καθημερινότητα των ανθρώπων λίγο πριν την καταστροφή τους:

Παύλος και Νόμος και πάλι / Paul and Law again

Στη σειρά των αναρτήσεων του SBL 2016 Pauline Epistles Review Panel δημοσιεύεται το κείμενο του Stephen Young για τα νέα βιβλία των Thiessen και Kaden σχετικά με το θέμα:

Στο τρέχον τεύχος του History of Religions / In the current issue of the History of Religions

History of Religions 57:1 (2017)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού έχει ως θέμα του την βία και την ταυτότητα κι είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιστορικού Thomas Sizgorich:

 • Thomas Sizgorich, "The Dancing Martyr: Violence, Identity, and the Abbasid Postcolonial,"  2-27 (abstract)
 • Simon J. Joseph, "A Social Identity Approach to the Rhetoric of Apocalyptic Violence in the Sayings Gospel Q," 28-49 (first page)
 • Christopher A. Frilingos, "More than Meets the Eye: Incongruity and Observation in Josephus’s Account of the Triumph of Vespasian and Titus," 50-67 (first page)
 • Kimberly B. Stratton, "Narrating Violence, Narrating Self: Exodus and Collective Identity in Early Rabbinic Literature," 68-92 (first page)

Στο τρέχον τεύχος του JESOT / In the current issue of JESOT

Journal for the Evangelical Study of the Old Testament 5:2 (2017)

Το τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 67:3 (2017)

 • Yael Avrahami, "Foul Grapes: Figurative Smells and the Message of the Song of the Vineyard (Isa 5:1-7)," 341-356 (abstract)
 • Peter Bekins / Alexander T. Kirk, "A Thorny Text: The Use of תא and the Subversion of Form in Ezek 2:6," 357–371 (abstract)
 • Christian Blumenthal, "„Wenn ein Mensch seinem Nächsten Gewalt antun will . . .“ Beobachtungen zur sahidisch-koptischen Übersetzung von 4Makk," 372–386 (abstract)
 • Sigrid Eder, "Do Justice and Peace Really Kiss Each Other?," 387–402 (abstract)
 • Raanan Eichler, "Jeremiah and the Assyrian Sacred Tree,"  403–413 (abstract)
 • Erin E. Fleming, "Casting Aspersions, Writing a Kingdom: Sexual Slander and Political Rhetoric in 2 Sam 3:6-11, 2 Sam 6:16; 20-23, and 1 Kgs 2:13-25," 414–431 (abstract)
 • Benjamin D. Giffone, "According to Which “Law of Moses”? Cult Centralization in Samuel, Kings, and Chronicles," pp.: 432–447 (abstract)
 • Elaine T. James, "A City Who Surrenders: Song 8:8-10,"pp.: 448–457 (abstract)
 • Michael C. Legaspi, "Opposition to Idolatry in the Book of Habakkuk," 458–469 (abstract)
 • Cat Quine, "The Bird and the Mountains: A Note on Psalm 11," 470–479 (abstract)
 • Israel Knohl, "Jacob-el in the Land of Esau and the Roots of Biblical Religion," 481–484 (abstract)
 • Joachim J. Krause, "Kuntillet ʿAjrud Inscription 4.3: A Note on the Alleged Exodus Tradition," 485–490 (abstract)Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Christine Hayes για τη στάση του Παύλου απέναντι στους εθνικούς / Christine Hayes on Paul's position towards the gentiles

Στη σειρά των αναρτήσεων από τη στρογγυλή τράπεζα για τις παύλειες επιστολές στην SBL του 2016 δημοσιεύεται η παρέμβαση της Christine Hayes (Yale University) για την στάση του Παύλου όσον αφορά στο ζήτημα των εθνικών:

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 26:4 (2017)

 • Pauline P. Buisch, "The Absence and Influence of Genesis 48 (the Blessing of Ephraim and Manasseh) in the Book of Jubilees," 255-273 (abstract)
 • Eyal Ben-Eliyahu, "Josephus's Lands: Mining the Evolution in the Depiction of the Land of Israel in the Works of Josephus," 275-304 (abstract)
 • M. John-Patrick O'Connor, "Satan and Sitis: The Significance of Clothing Changes in the Testament of Job," 305-319 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ΕC / The current issue of EC

Early Christianity 8:2 (2017)

 • John S. Kloppenborg, "Fiscal Aspects of Paul's Collection for Jerusalem," 153-198 (abstract)
 • Ronald Charles, " Paul and Plutarch on Religion," 199-217 (abstract)
 • James Carleton Paget, "Paget, James Carleton," 218-250 (abstract)
 • Zachary B. Smith, "Of Firstfruits and Social Fixtures: How Didache 13 Uses Torah to Reform Roman Patronage," 251-268 (abstract)
 • George M. Hollenback, "An Overlooked Backdrop to the Coining of αρσενοκοιτης," 269-273 (abstract)


New Projects

 • Peter J. Williams, "The Greek New Testament, Produced at Tyndale House," 277-281 

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ένα νέο άρθρο για τις παραβολές / A new article on the parables

Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

Νέες επιστολές από την Vindolanda / New letters in Vindolanda

Ένα από τα νέα πινακίδια που βρέθηκαν στο φρούριο της Vindolanda
(Φωτο: The Vindolanda Trust)
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας the Guardian οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μία νέα συλλογή 25 επιστολών Ρωμαίων στρατιωτών που ήταν εγκατεστημένοι στο φρούριο της Vindolanda. To 1992 είχε εντοπιστεί μία σημαντική συλλογή επιστολών γραμμένων σε ξύλινα πινακίδια  οι οποίες απεκάλυπταν σημαντικές πτυχές των Ρωμαίων στρατιωτών που ήταν εγκαταστημένοι σε αυτό το άκρο του τείχους του Αδριανού. Οι νέες επιστολές βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης. Από τις πρώτες όμως αναγνώσεις των ευρημάτων στα κείμενα εμφανίζονται πρόσωπα που ήταν ήδη γνωστά από τις προηγούμενες επιστολές. Για όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα προηγούμενα κείμενα, μπορούν να επισκεφτούν την σχετική ιστοσελίδα, πατώντας εδώ: